Bilder från Johan Pettersons utställning på Galleri Remi 21 januari - 8 februari 2017.

 

 

 

 

 

  Nedanstående bilder är klickbilder. Samtliga bilder är oljemålningar.

 

1. Kvitt-kvitt 35 x 25 cm
2.Ti-ti-ti-ti-ta 40 x30 cm
3.Ti-ti-ta-ti-ti-ta 31 x 39 cm
4.Pippa-pippa-mu 35 x 25 cm
5.Pi-pi-pa pi-pi-pa 20 x 14 cm
6.Snipp-snippsnipp-snapp 39 x 30  cm

 

 

7. "Strix"  39 x 37 cm

 

 

8. "Strix" 39 x 28 cm

 

 

 

9 "Figuranter I" 50 x 50 cm
10. "Figuranter II" 43 x 50 cm"
11. "Figuranter III" 50 x 49 cm
12. "Figuranter IV" 50 x 50 cm

 

 

 

13. "Fink och Flora" 100 x 100 cm

 

 

14. "Figuranter V" 80 x 60 cm

 

15. "Strix" 50 x 40 cm

16."Mitt i Östersund" 70 x 70 cm

17. "Flores I " 40 x 40 cm

18. " Bouquet I" 35 x 38 cm

 

19. "Flora och Fink" 100 x 100 cm

 

20."Flores II" 40 x 40 cm

21. "Antique Flowers"  50 x 50 cm

 

22. "Figuranter VI"  80 x 60 cm

 

23. "Bouquet II" 40 x 40 cm

24. "Trast på kvist (Kväll)  30 x 30 cm

25. "Figuranter VII"  60 x 80 cm

 

26. "Skymning" 120 x 95 cm

 

27. "Trast rast"  60 x 80 cm

28. "Trast fest"  80 x 60 cm

 

29. "Flores III"  40 x 28 cm

 

 

30. "Bouquet III"  42 x 34 cm

 

31. "Flores IV"  42 x 42 cm

32. "Bouquet IV  41 x 30 cm

 

33. "Pip- skvillri-pip"  31 x 21 cm

 

 

34. "Pi-ti-ta-pi-ti-ta"  38 x 32 cm