KROKSGÅRD

Rödön

Jämtland

 

Bokpresentation

Mary Bergström, fil.kand. i konstvetenskap,folklivsforskning och arkeologi har i sin gårdshistorik  om den egna familjens 1700-talsgård  Kroksgård vidgat denna  till att även skildra Jämtlands och Rödöns situation genom seklen.

Storsjöbygden hör till den tidigast befolkade med
fast bosättning i Norrlands inland. Rödön kan ses
som ett typexempel  för det jämtländska kulturlandskapet.
Förändringar i bondesamhället bl.a. då Jämtland blev svenskt år 1645, då 1700-talets
statliga direktiv når landsbygd och Kroksgård, då gårdens forbondehandel under 1800-talet övergår till entusiasm för den begynnande industrialiseringen
och start av tändsticksfabrik och tobaksfabrik skedde på Kroksgård.
Livet på gården skildras genom husförhörslängder, domstolsprotokoll
och bouppteckningar.
Beskrivningen av  omhändertagandet av de gamla husen och allmogeföremålen
kan vara en vägledning i dagens kulturvårdsintresse.

Boken Kroksgård, 336 sidor, rikt illustrerad, pris 350 kr
kan köpas på Atremi förlag (postorder), Skansen,
Krokoms Lanthandel
och i Östersund hos Akademibokhandeln, Hübenettes bokhandel, Jamtli Butik och Galleri Remi.

 

 

 

Beställ KROKSGÅRD  Här!

                                                         Recensioner:
                                                     Östersundsposten
                                                          Länstidningen