Galleri Remi

 

Galleriets läge Galleriets planlösning Program Konstnärer

LARS JOHANSSON, född 1945 i Karlstad, bosatt i Skövde
Utbildning: Konstindustriskolan i Göteborg, 1962 - 65,
Valands Konstskola 1966 - 71
Utsmyckningar:  Statens Konstråd: P 4 i Skövde, Högskolan i Karlstad.
                       Skövde stad: Stadshuset, Vårdcentraler och skolor.

Sköldbäraren
Sköldbäraren49 x39