Galleri Remi

 

Galleriets läge Galleriets planlösning Program Konstnärer

Nils G. Stenqvist,   1934 - 2005
 

Studier: Konsthögskolan 1956 - 61, Royal College of Art, London 1958.

Separata utställningar:
Sverige, England, USA och Västtyskland.

Samlingsutställningar:
I de flesta europeiska länder, i Sovjet, USA, Kanada, Kuba, Mexico, Sydamerika,
Afrika, Australien, Nya Zeeland, Japan.


Representerad:
Moderna Museet, Nationalmuseum, många museer i landsorten, konstmuseerna i Dresden,
Hamburg, Lybeck, Tiblisi, Reykjavik, British Museum, Victoria and Albert London, Santiago de Chile.

Priser:
1:a pris Xylon V, intern. träsnittsunionen, Geneve 1980, 1:a pris Grafikbiennalen Bradford 19972.

Offentliga arbeten
:  Bl. a. Marinbasen Muskö, Långbro och Huddinge sjukhus, Universitetsbibl. Linköping,
Tingsrätten Östersund, Norrlandsoperan Umeå, Riksmuseet Stockholm, Kungl. biblioteket m.m.

Pedagogisk Verksamhet:
Lärare vid konsthögskolan sedan 1961. Professor i grafisk konst 1973 - 83.


Uppdrag:
Ordförande i NUNSKU 1969 - 73. Ledamot av Konstakademin 1971. Ledamot av postens
Konst och programråd. Posten Frimärkens konstnärlige rådgivare. V.ordf. i Sv. Allm. Konstförening.
Medlem i IX-gruppen 1964-99 och i konstnärshusets grafikgrupp.